Life/Livework

Life/Livework - Wat is dit? | Rehabilitatie Training Life/Livework

Helderheid, intense perceptie, een directie reactie op situaties: in het theater, in het werk, in het leven

Life (live) work is een activiteit die betrekking heeft op lichaam en geest, en die, door de muziek, de stem en de beweging, probeert om de persoonlijke capaciteit om de werkelijkheid te 'zien', te verbeteren, zonder zich te laten beïnvloeden door emotiviteit, door de gemoedstoestand, en probeert om alles tot reale proporties terug te brengen.

Lifework dynamic trainingDit is nuttig voor de danser om zijn presentie op het toneel te verbeteren, om direct te kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden of moeilijkheden.

Het is nuttig voor de werkgever om werksituaties en werkrelaties te begrijpen.

Het is nuttig voor ieder van ons om emotionele buitensporigheden teniet te doen en de problemen in het leven te transformeren in een gelegenheid voor ontwikkeling en groei.

Rehabilitatie Training Life/Livework

Lifework dynamic trainingNaam: Life (Live)work

DOEL:
herstellen van fysieke trauma's (post-operatie) en psychologische trauma's, herstellen na een ziekte. Het verbeteren van de intensiteit van waarneming en het begrijpen van de realiteit en de menselijke relaties.

VOOR WIE:
als rehabiliteitstraining; voor personen die communicatieve problemen hebben (isolement, depressie, onzekerheid), degenerende ziektes; psychologische problemen; Als activiteit voor personen die de eigen productiviteit in hun beroep willen verbeteren en de capaciteit om werksituaties te analiseren en er mee om te gaan.


HOE:
Deze activiteit probeert om de deelnemers te laten afstemmen op het moment (lifework, werk) om present te zijn in een situatie, die steeds weer wordt bijgesteld, zoals de verschillende fasen in het leven (daarom lifework, levenswerk) Dit betekent vooral het afstemmen op de fasen in de natuur maar ook op de omstandigheden waarin we ons bevinden. Vaak neemt de emotiviteit de overhand, brengt verkeerde waarden in, lifework helpt om de werkelijke waarde van de dingen te zien, om ons probleem te zien, dat wat niet goed is, dat wat niet functioneert in ons (ons gif), het te zien en er aan te werken. Het trauma kan fysiek zijn (een tumor) of emotief (rouw, een tragische gebeurtenis); zodra men zich op dit feit afstemt, leert men de werkelijkheid te 'zien', het motief te begrijpen waarom we iets doen. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de zaal: begrijpen waarom we een bepaald iets doen op dat bepaalde moment. Hetzelfde kan men toepassen op het dagelijkse leven, op het werk, in het gezin, in het verkeer. Tegenover deze houding op de werkelijkheid staat bijna altijd een verandering van de fysieke houding, het postuur. En van de psychologische houding.


HOE KRIJGT MEN HET CONTACT MET DE WERKELIJKHEID TERUG?
Vooral door het werken met de stem, de muziek en tenslotte door beweging. De stem en de muziek geven het contact met het moment. Men heeft een meer intensieve waarneming en een exacte dimensie van de tijd. Door een situatie in het heden te stimuleren kan men feiten en herinneringen (die we verbergen in ons persoonlijk achterkamertje) terugbrengen, waarvan de positieve of negatieve ervaringen op een andere manier gebruikt worden voor het heden en de toekomst.


WAT GEBEURT ER IN DE ZAAL:
Lifework dynamic traininggestimuleerd door de muziek, de stem en de beweging, laten de leerlingen de werkelijke kant van zichzelf zien, hun autentieke kant (rechts, links) ze krijgen het gevoel van tijd terug, met eenvoudige gebaren als het horloge omdoen nadat ze het jaren hebben laten liggen, of door het spontaan aan de linker of rechterpols te dragen. Het fundamentele karakter van de persoon kan positief of negatief zijn naar gelang het wordt gebruikt: op een actieve manier (samen met de omstandigheid) of passief (onwerkelijke dimensie van de dromer). Lifework/livework probeert om ons steeds bij het moment te houden, en om beslissingen te kunnen nemen, de situaties te begrijpen en het hoofd te kunnen bieden, dankzij het herwinnen van ons verleden op een andere manier. Om dit resultaat te verkrijgen moet men steeds actief blijven.

CONCLUSIE: om zich goed te voelen moet men altijd werken (heel het leven, lifework).

Rehabilitatie Training Lifework
Groeps- of particulier op afspraak In samenwerking met het "Center of Medicine for Man" Van Miriam Malfatti - C.so Magenta, 27 - 20123 Milan - Italië
Dans Terapie en Rehabilitatie Training Lifework met WIEBE MOEYS
Informatie call: +39 340-4739602 - E-mail: contact@wiebemoeys.com